Chính sách đổi trả sản phẩm

  • Quý khách được đổi sang một sản phẩm khác có giá trị bằng và lớn hơn sản phẩm ban đầu trong vòng 07 ngày kể từ khi Sofa Đại Phú giao hàng đến Quý khách. Chi phí chênh lệch sẽ do Quý khách thanh toán.
  • Sản phẩm đổi là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập của Sofa Đại Phú.
  • Chính sách đổi hàng không áp dụng cho sản phẩm thực hiện theo đơn thiết kế riêng của Quý khách.
  • Nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất trong vòng 01 tháng kể từ ngày mua, Quý khách sẽ được đổi sang một sản phẩm khác cùng loại. Mọi chi phí vận chuyển phát sinh sẽ do Sofa Đại Phú chịu.