Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật là một tuyên bố giải thích cách thức công ty thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Bao gồm các thông tin lấy trực tiếp hoặc các thông tin thu thập thông qua các tương tác của khách hàng với website. … Nhằm đảm bảo với người dùng rằng dữ liệu của họ an toàn và bảo mật.

Thu thập thông tin

Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác bằng cách thức minh bạch và hợp pháp. Bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin khác cần thiết cho khách hàng.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu. Hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh. Mục đích là hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng để tư vấn khách hàng lựa chọn phù hợp nhất.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp tái bảo hiểm, các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty.

Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, Sofa Đại Phú sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty. Tất cả nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

Phương thức bảo vệ

Công ty sẽ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

Sofa Đại Phú cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật.

Sofa Đại Phú luôn đảm bảo chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân. Nhờ đó mà khách hàng có thể dễ dàng truy cập và sử dụng trên website của công ty.

Trên đây là những thông tin về chính sách bảo mật khách hàng tại Sofa Đại Phú. Quý khách hàng vui lòng tìm hiểu kĩ các thông tin này để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 0975.567.959 để gặp nhân viên tư vấn chi tiết.